Server status

Address: itunix.eu

Loading...
Adminlist

An error occured! 3329: connection failed, you are banned (you may retry in 293 seconds)

Skontaktuj się z obsługą

Server Rules

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
§1.2. Wchodząc na TeamSpeak akceptujesz regulamin, do którego link jest zamieszczony w opisie kanału Newcomers.
§1.3. Korzystanie z serwera jest bezpłatne.
§1.4. Administacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
§1.5. Administacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z korzystaniem z serwera, które wynikają z awarii, działania sprzętu/serwera i/lub działania osób trzecich.

§2 UŻYTKOWNIK

§2.1. Na serwerze obowiązuje kategoryczny zakaz obrażania innych osób - zarówno głosowo, na czacie, poke'ach, jak i w nickach oraz nazwach kanałów.
§2.2. Zakaz reklamowania innych serwerów Teamspeak.
§2.3. Zakaz spamowania - w tych poke'ami.
§2.4. Zakaz umieszczania treści(oraz linków do takich treści) pornograficznych bądź nielegalnych.
§2.5. Zakaz puszczania muzyki.
§2.6. Zakaz skakania po kanałach.
§2.7. Zabrania się ustawiania nazw pokojów z Nickami Administracji.
§2.8. Zakaz rozpowszechniania danych osobowych, zdjęć i tym podobnych bez zgody danej osoby.
§2.9. Zabrania się podszywania się pod administrację(czy to przez zmianę nicku na podobny, czy to otwarte mówienie o byciu adminem).

§3 KARY

§3.1. Administracja zastrzega sobie prawo do rozdawania, w wyjątkowych przypadkach, kar surowszych, niż zawarte w regulaminie.
§3.2. Administracja zawsze pozostaje bezstronna.
§3.3. Za skakanie po kanałach, łamiące regulamin nicki i/lub avatary, puszczanie muzyki, przeszkadzanie/trollowanie innych użytkowników pierwszą karą jest kick z serwera.
§3.4. W przypadku kontynuacji zachowań zawartych w punkcie §3.3 następną karą jest ban do 2 h. W przypadku dalszej recydywy kolejno 24 h, tydzień, perm.
§3.5. Za reklamowanie innych serwerów, udostępnianie treści pornograficznych i/lub nielegalnych, podszywanie się pod administrację karą jest ban na 2 dni; w przypadku braku poprawy zachowania kolejno kary 7 dni oraz perm.

§4 KANAŁY

§4.1. Administracja zastrzega sobie prawo do wchodzenia na kanały użytkowników bez ostrzeżenia
§4.2. Prośbę o założenie kanału prywatnego należy złożyć na forum, z podaniem nazwy kanału, ewentualnego podkanału oraz swoim nickiem(jeśli różni się od tego na forum); hasło zostanie wysłane poprzez poke i będzie mogło zostać potem zmienione przez właściciela kanału.
§4.3. Jeden kanał może posiadać max. 3 podkanały
§4.4. Za atmosferę na kanale prywatnym odpowiada jego właściciel, a nie administracja.

§5 FORUM

§5.1. Na forum jest kategoryczny zakaz spamowania oraz reklamowania innych forów/serwerów.
§5.2. Zabrania się wyzywania innych użytkowników forum.
§5.3. Wszelkie zgłoszenia innych użytkowników muszą być poparte screenami/nagraniami, w innym przypadku nie administracja nie jest w stanie wymierzyć kary.